Zpřesnění evidence vyrobených dílů metodou tahokovu

oval
oval

Partner: Technotron-Metal, s.r.o.
Typ spolupráce: Test before invest – poskytnutí doménové expertizy

Společnost Technotron-Metal je největším výrobcem tahokovu v České republice. Tahokov (resp. mikrotahokov, dekorativní tahokov) představuje moderní kovový materiál, který je využíván v moderní architektuře a stavebnictví pro návrhy výjimečných interiérů a exteriérů – variace fasádních prvků, podhledů, schodišťových stupňů, balkonových výplní v kombinaci s lemovacími profily, zástěn, plotů.

Cílem spolupráce s EDIH Ostrava je vyvinout a implementovat software, který zefektivní procesy a činnosti ve skladu tahokovu tím, že dokáže automaticky detekovat počty vyskladňovaných a naskladňovaných kusů. Při vývoji budou aplikovány metody umělé inteligence a strojového učení. Výsledný software bude provozován na mobilních zařízeních, které budou využívat pracovníci skladu. Následně bude software napojen také na firemní ERP systém.

Projekt je v rámci EDIH Ostrava řešen pracovníky Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO.

Projekt aktuálně probíhá.