Podpora při hledání investic a partnerů

oval
oval

NABÍZÍME:

Akcelerace nápadu

 • Komplexní program pro start-upy, jejichž úspěšný rozvoj je podmíněn využíváním digitálních technologií

Podpora ke „škálování“

 • Soubor služeb pro zajištění lepšího přístupu k finančním zdrojům umožňujícího další rozvoj klienta:
  • Individuální konzultace: mapování výzev EU, podpora při přípravě projektů VaV atd.
  • „Matchmaking“ akce pro setkání s Business Angels
  • Přeshraniční start-up grantová soutěž – finanční a mentorská podpora
  • Semináře a workshopy: platformy financující projekty digitalizace atd.

Zprostředkování a skauting

 • Služby s cílem pomoci klientům zavádět digitální změny nebo je podpořit při hledání a identifikaci nových obchodních příležitostí, zejména:
  • Technologický skauting v rámci výzkumné a vývojové komunity
  • Tematicky zaměřené akce s cílem propojit účastníky (brokerage events)
  • Další akce na podporu digitalizace malých a středních podniků a veřejných organizací

VÍCE INFORMACÍ
Martin Duda
info@edihostrava.cz
+420 731 505 646

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás