O nás

oval
oval

Poslání

Posláním Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava (EDIH Ostrava) je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních technologií ve firmách i ve společnosti. EDIH Ostrava nabízí své služby za velmi zvýhodněných dotovaných podmínek, případně zdarma.

Služby EDIH Ostrava

Služby EDIH Ostrava jsou koncentrovány do tří kategorií aktivit.

První se týká možnosti využít specifické know-how a infrastrukturu EDIH Ostrava s cílem tzv. „Test before invest“. To znamená prověřit potenciál vyspělých digitálních technologií k řešení konkrétních potřeb a úkolů firmy či veřejné organizace. Z pohledu technologické specializace se jedná o oblasti vysoce výkonných výpočtů (HPC), pokročilých datových analýz (HPDA), umělou inteligenci (AI) a digitalizovanou výrobu a dopravu. K tomu poslouží špičkové infrastrukturní zázemí v podobě superpočítačových technologií a experimentálního testbedu postaveného na principech průmyslu 4.0.

Druhou kategorií aktivit je podpora digitální připravenosti a rozvoj dovedností. Firmy často na začátku potřebují zjistit, kde jsou jejich potřeby a příležitosti spojené s digitalizací. S tímto jim může pomoci tzv. digitální audit či podpora experta v závislosti na identifikované potřebě.  EDIH Ostrava se zároveň soustředí na přípravu a realizaci specificky orientovaných vzdělávacích kurzů, a to v oblastech své specializace (např. strukturální analýza a optimalizace, či využití umělé inteligence).

Třetí kategorii aktivit tvoří podpora sdílení zkušeností a dalšího rozvoje firem (vč. start-upů).

EDIH Ostrava vznikl v roce 2022 spojením aktivit IT4Innovations národního superpočítačového centra, Fakulty elektrotechniky a informatiky, které jsou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, a Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. EDIH Ostrava je součástí sítě Evropských digitálních inovačních hubů, které podporují zavádění a využívání digitálních technologií primárně v malých a středních firmách s cílem podpory jejich konkurenceschopnosti. Přidaná hodnota existence sítě evropských digitálních inovačních hubů spočívá jak ve sdílení zkušeností a vzájemné spolupráci při realizaci konkrétních aktivit, tak ve zprostředkovávání a propojování poptávky (potřeb klienta) s nabídkou (expertíza a technologie hubu) napříč EU, a to s ohledem na odlišné specializace jednotlivých evropských hubů.

EDIH Ostrava je projekt financovaný Evropskou unií, z programu Digitální Evropa (DIGITAL-2021-EDIH-01) a z Národního plánu obnovy.

Konsorcium

Koordinátorem projektu je VŠB – Technická univerzita Ostrava, primárně pak národní superpočítačové centrum IT4Innovations (IT4Innovations). IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. | www.it4i.cz

Vedlejší technologickou specializaci představuje oblast digitalizovaných výrobních procesů s elementy Průmyslu 4.0 a chytrých dopravních systémů v prostředí průmyslového testbedu. Tato specializace je zajišťována Fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI). | www.fei.vsb.cz

www.vsb.cz/cs

MSIC Ostrava je regionální inovační centrum, které funguje od 07/2017. V tuto chvíli má MSIC Ostrava 3 klíčové role - koordinuje RIS MSK a implementuje řadu strategických projektů RIS MSK; dále poskytuje individuální služby začínajícím i zralým firmám; a spravuje areál Technologického parku Ostrava.

www.ms-ic.cz

Spolupracující subjekty

EDIH Ostrava postupně rozvíjí síť spolupracujících partnerů – jedná se o start-upy, technologické firmy, klastry, další tuzemské i zahraniční digitální inovační huby či jiné organizace.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás