Zefektivnění automatizačních systémů pro průmysl

oval
oval

Partner: ELVAC a.s.
Typ spolupráce: Test before invest – poskytnutí doménové expertizy

Skupina ELVAC se již více než třicet let věnuje problematice automatizace výroby, návrhu a výrobě montážních linek, robotických pracovišť, kontrole a optimalizaci energetické náročnosti, měření a snižování emisí při výrobě, podílí se na vývoji softwarů řízení údržby, plánování výroby a monitoringu strojů určených pro různá průmyslová odvětví.

Předmětem spolupráce mezi EDIH Ostrava a společností ELVAC je vývoj a rozšíření funkcionality jejího firemního software ElvacMacro. Software je primárně určen pro automatizaci procesu návrhu řídicích a vizualizačních aplikací. Projekt analyzuje aktuální stav softwaru, navrhuje nové funkčnosti pro jeho rozšíření a tyto funkčnosti implementuje. Projekt rovněž řeší celkovou optimalizaci a zefektivnění softwaru. Pomocí tohoto softwaru dokáže firma realizovat rozsáhlé inženýrské projekty v oblasti průmyslové automatizace podstatně rychleji než konkurence, efektivněji a ve vysoké kvalitě.

Projekt je v rámci EDIH Ostrava řešen pracovníky Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO.

Projekt aktuálně probíhá.