Simulace pomůže zefektivnit proces tavby skla

oval
oval

Partner: Glass Service, a.s.
Typ spolupráce: Test before invest – pronájem výpočetního času

Společnost Glass Service dodává inovativní služby a hardwarové a softwarové produkty pro zvýšení účinnosti tavení, úpravy a tváření skla s tradicí od roku 1990.

Primárním tématem kooperace s EDIH Ostrava je optimalizace procesu tavby skla s ohledem na životnost užívaných komponent v celém zpracovatelském procesu. Roztavené sklo má na všechny materiály, se kterými přijde do styku, velmi korozní účinky, negativně tak ovlivňuje především životnost celé pece, ale také výslednou kvalitu skloviny.

Cílem řešeného projektu je zpřesnit náhradní matematický model tzv. regenerátoru, pomocí simulace sklářských pecí a jejich příslušenství odvodit ztrátové členy do momentových rovnic a určit efektivitu přestupu tepla. S procesem rychlosti koroze souvisí také spalování vodíku, které bude zkoumáno ve druhé fázi projektu.

Podpora ze strany EDIH Ostrava probíhá formou zvýhodněného pronájmu výpočetních kapacit neakcelerované části superpočítače Barbora, který je provozován v IT4Innovations národním superpočítačovém centru.

Projekt aktuálně probíhá.