Testování pro digitalizovanou výrobu

oval
oval

Zvýhodněná služba má za cíl podpořit přístup průmyslového sektoru, zejména malých a středních strojírenských a výrobních podniků, k výzkumným infrastrukturám a odborným znalostem výzkumných týmů a laboratoří integrovaných zejména v průmyslovém testbedu, jako jsou laboratoř Smart Factory, laboratoř AIM (Artificial Intelligence in Manufacturing) a laboratoř Automotive provozovaných na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Pro koho je zvýhodněná služba určena: malé a střední podniky a malé podniky se střední tržní kapitalizací (small midcaps) se sídlem v EU

Forma zvýhodnění: Poskytnutí slevy až do výše 85 % (u podniků) a 100 % (u veřejných organizací) z tržní ceny.  Zvýhodnění je u podniků poskytováno v režimu „de minimis“ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Služba může zahrnovat jednu ze čtyř hlavních činností nebo jejich kombinaci

  • Smluvní aplikovaný výzkum, založený na vybavení a znalostech akademického prostředí
  • Pronájem specifického HW a SW vybavení spolu s podporou výzkumných pracovníků
  • Testování, verifikační evaluace prototypů, výrobků a SW
  • Měření a experimenty ve firmách s využitím vybavení a odborných znalostí výzkumných pracovníků.

Zapojené laboratoře jsou vybaveny unikátními přístroji, zařízeními, SW a zkušenými pracovníky, kteří mohou poskytovat cenné služby průmyslovým partnerům.

Služby budou poskytovány v několika oblastech

  • Automatizace a robotika
  • Měření a sběr dat
  • Analýza dat a aplikace umělé inteligence
  • Modelování a simulace
  • Digitalizace vývojových a výrobních procesů
  • Automatizace a digitalizace testovacích úloh.

Všechny činnosti budou organizovány a řízeny ve spolupráci výzkumného týmu a průmyslového partnera, postup bude pravidelně monitorován a výsledky budou vyhodnocovány podle předem stanovených kritérií.

Komplexní schéma s procesními vazbami pro poskytované služby (V-model)


Pro více informací kontaktujte:
Tomáš Stejskal
info@edihostrava.cz
+420 724 088 001