Testování HPC technologií

oval
oval

Cílem této služby je nabídnout firmám i veřejným organizacím možnost otestování či experimentálního využití HPC kapacit při řešení vlastní specifické potřeby či problému.

V rámci této služby nabízíme:

 • Zvýhodněný přístup k HPC kapacitám (infrastruktura, SW, know-how) prostřednictvím:
  • Pronájmu výpočetních prostředků
  • Poskytování odborných znalostí v oblasti HPC/HPDA/AI/Big Data
  • Zajištění specifického komerčního/proprietárního/open-source SW nebo služeb souvisejících s jeho nasazením na infrastruktuře HPC
 • HPC infrastruktura obsahuje
  • Univerzální část pro tradiční numerické simulace
  • Akcelerovaná část pro výpočty umělé inteligence
  • Servery vyhrazené k poskytování cloudových služeb
  • Část pro zpracování rozsáhlých datových souborů

Pro koho je zvýhodněná služba určena: malé a střední podniky, malé podniky se střední tržní kapitalizací (small midcaps) a veřejné organizace se sídlem v EU

Forma zvýhodnění: Poskytnutí slevy až do výše 85 % (u podniků) a 100 % (u veřejných organizací) z tržní ceny.  Zvýhodnění je u podniků poskytováno v režimu „de minimis“ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Proces přípravy služby

 • Zájemce o využití této služby se obrací na EDIH Ostrava.
 • Zájemce je následně kontaktován pověřeným pracovníkem EDIH Ostrava s cílem upřesnění nabídky s ohledem na potřeby zájemce. Pověřený pracovník rovněž popíše celý proces podání poptávky a následnou realizaci činností a postupů, které je třeba dodržet v případě výběru.
 • Zájemce o službu zpracuje konkrétní poptávku dle obdrženého formuláře. K tomuto účelu může konzultovat vybrané záležitosti s experty EDIH s cílem přizpůsobit poptávku nabízeným možnostem služeb EDIH Ostrava.
 • Podepsaná poptávka je zaslána kontaktní osobou zájemce na EDIH Ostrava.
 • Na základě této poptávky je zpracována cenová nabídka.
 • Zároveň projekt posoudí Hodnotící komise a navrhne jeho podporu či zamítnutí s ohledem na tato kritéria:
  • a. Tržní vyspělost a potenciál; Inovační potenciál; Společenský a environmentální dopad
  • b. Design experimentu, správnost technického přístupu, plánovaný rozsah vyčleněných zdrojů
  • Pozn.: V případě „pouhého“ pronájmu výpočetních prostředků bude posuzován obecný účel využití HPC infrastruktury, tzn. bude prokázána oprávněnost využití HPC infrastruktury vzhledem k definované potřebě zájemce.
  • c. V případě využití AI vztah k etickým otázkám
 • Na základě kladně posouzené poptávky je připravena smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby.

 


Pro více informací kontaktujte:
Tomáš Stejskal
info@edihostrava.cz
+420 724 088 001