Spolupráce na vývoji průmyslového materiálu

oval
oval

Partner: MGL s.r.o.
Typ spolupráce: Test before invest – poskytnutí doménové expertizy

Firma MGL s.r.o. byla založena v roce 1991 za účelem výroby dílů pro letecký průmysl, postupně svoji činnost rozšířila i do jiných průmyslových odvětví například automobilového, stavebního, elektrotechnického.

Spolupráce EDIH Ostrava s firmou MGL na vývoji materiálu určeného pro automobilový průmysl spočívá ve vytvoření tzv. konstitutivního modelu materiálu, který dokáže reflektovat hyperelastické a viskoelastické chování s uvážením vlivu teploty a rychlosti zatěžování. Následně bude proveden dynamický výpočet, jenž bude srovnán s výsledky experimentálního měření s cílem dosáhnout co možná největší shody mezi simulací a experimentem. Cílem je jednak zvýšit výslednou kvalitu finálních výrobků a zároveň snížit množství odpadu vyprodukovaného při výrobě.

Na realizaci tohoto projektu EDIH Ostrava se podílejí odborníci z IT4Innovations národního superpočítačového centra.

Projekt aktuálně probíhá.