Procesní mapa pomohla dostat data pod kontrolu

oval
oval

Partner: TOP-MODERN spol. s.r.o.
Odvětví: Obrábění

TOP MODERN je opavská firma, která se specializuje na výrobu velmi přesných dílů moderními technologiemi konvenčního a CNC obrábění se zaměřením na dokončovací operace a 3D měření. Vyrábí součásti pro různé strojní a technologické celky – přístroje pro výzkum, optoelektroniku, ropný průmysl, energetiku nebo obráběcí stroje dominantně na trhy západní Evropy. Počátek firmy sahá do roku 1997.

Společnost TOP MODERN patří do portfolia firem, u kterých MSIC realizoval službu DIGI Sken s cílem zanalyzovat současný stav firmy v oblasti digitalizace a toku informací. Sken ukázal, že řada informací, se kterými firma pracuje, není součástí jednoho ERP systému. Expert proto navrhl postup vedoucí k zefektivnění těchto procesů.

Jedním z výstupů bylo vytvoření procesní mapy. Tato mapa pomohla klientovi uvědomit si, jaká data má k dispozici, jak s nimi pracuje, co má v informačních systémech, v e-mailech, na papírech apod. Expert firmě výrazně ušetřil čas nejen tím, že pomohl nadefinovat její potřeby, ale zároveň se podílel i na přípravě zadání pro výběr vhodného dodavatele.

Výhledově se TOP MODERN plánuje více zaměřit na oblast výroby, její plánování a vyhodnocování prostřednictvím obousměrného řízení toku dat. V roce 2024 proto bude spolupráce s MSIC pokračovat v rámci služby DIGI Supervize.

Podívejte se na referenční video.

„DIGI Sken bych rozhodně doporučil i dalším firmám. Spousta z nich trpí vnitřní provozní slepotou. Program jim pomůže otevřít oči a ukáže, jakou cestou by se měly ubírat. Jedna z nejdůležitějších věcí, které jsme spolu s expertem vytvořili, je procesní mapa firmy. V příštích letech plánujeme pracovat na jejím vylepšování a rozvoji firmy i s pomocí digitalizace.“, zhodnotil spolupráci zástupce firmy TOP MODERN, Mojmír Šimon Pavelka.