Jsme tady pro firmy napříč všemi sektory, pro ty digitalizací nepolíbené i pro podniky, které moderní technologie mají v malíčku

oval
oval

říká Martin Duda, výkonný manažer Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava.

Úspora nákladů, zvýšení efektivity či produktivity a lepší analýza dat. To jsou hlavní argumenty, proč firmy digitalizují svá podnikání. Podle nejnovějšího průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR má v plánu digitalizovat třetina podniků do 250 zaměstnanců. Zároveň se však firmy potýkají s nedostatkem odborných znalostí, chybí jim také finanční zdroje.

To vše se nyní může změnit díky síti Evropských digitálních inovačních hubů (dále také jako EDIH), které firmám a organizacím veřejné správy nabízí, za výhodných podmínek nebo v některých případech i zcela zdarma, know-how v oblasti digitalizace. Zkrátka nepřijdou ani podnikatelé a podnikatelky z Moravskoslezského kraje. V Ostravě totiž pod značkou EDIH Ostrava najdete experty a expertky, kteří s digitálními technologiemi mají bohaté zkušenosti. O EDIH Ostrava si povídáme s jeho manažerem Martinem Dudou.

O digitalizaci se v posledních letech hodně mluví. Často také slýcháváme o digitálních dvojčatech. Co vše si pod těmito pojmy má laik představit?

Pokud bych to pojal filozoficky, pak bych za digitalizaci označil převod fyzického jsoucna do podoby jedniček a nul, tedy podoby digitální. Do digitálního prostoru převádíme nejenom analogové dokumenty, typicky například textové záznamy, ale i různé procesy a děje typu experimentálního testování. To vše šetří čas a peníze.

V případě digitálního dvojčete se při definici opřu o svou rodinnou zkušenost, neb doma vychováváme dvojčata. To, co je dělá dvojčaty, není pouze jejich původ, velmi důležitá je jejich intenzivní komunikace. Pokud fyzický objekt převedete do digitálního světa, vytvoříte pouze digitální model. Podstatou digitálního dvojčete je však komunikace mezi fyzickým objektem a jeho digitálním modelem.

Pomocí digitálního dvojčete sledujete chování fyzického objektu ve světě digitálním. Nevytváříte drahé prototypy, které je potřeba dlouze a draze testovat. V digitálním prostoru se otevírají možnosti pro predikce a simulace. Vše zde probíhá rychleji a úsporněji. Digitálním modelem zpřesňujete, vylepšujete parametry, zkrátka zkoumáte, jak by se váš fyzický produkt či proces mohl změnit k lepšímu. Nový přísun dat z fyzického světa vám umožňuje průběžně digitální dvojče vylepšovat.  Získané výsledky pak převádíte zpět na svůj reálný produkt.

Služby Evropských digitálních inovačních hubů jsou určeny primárně malým a středním firmám. Jak tyto EDIHy fungují?

V současné době najdeme v Evropě více než 150 EDIHů. Ty se primárně zaměřují na podporu firem v daném regionu, resp. v členském státě, kde se místní EDIH nachází. Každý z nich se do určité míry specializuje, na umělou inteligenci, superpočítání, kybernetickou bezpečnost, na propojení digitalizace s aditivními či dalšími sofistikovanými technologiemi nebo na rozvoj digitálních dovedností.

Co však mají všechny EDIHy společné, je to, že svým klientům pomáhají s hledáním finančních zdrojů a propojují firmy mezi sebou navzájem či s dalšími důležitými aktéry na poli digitalizace.

Nastavené dotační financování umožňuje EDIHům své služby výrazně zlevnit –⁠ služba je většinou poskytována s 80 až 100% slevou. V České republice se tato dotační podpora realizuje formou „de minimis“. Dotace je tvořena 50% příspěvkem z programu Digitální Evropa EU a dalších 50 % jde z Národního plánu obnovy.

Portfolia služeb EDIHů jsou tedy široká. Které z nich byste chtěl zdůraznit v souvislosti s EDIH Ostrava?

První ze služeb, kterou zmíním a která jde za superpočítačovým centrem IT4Innovations, je možnost ověření si využití superpočítačové infrastruktury a know-how v oblasti vysoce výkonných výpočtů, pokročilých datových a umělé inteligence.

Druhý typ služeb ocení firmy, které mají zájem o digitalizaci svých předvýrobních či výrobních procesů. Zde je našim klientům k dispozici průmyslový testbed – prvotřídní laboratorní pracoviště, které disponuje nejmodernějšími technologiemi. Zde je garantem Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Pro oba výše zmíněné typy služeb nabízíme školení, jejichž nabídku naleznete na našem webu.

A konečně třetí, neméně důležitý, balíček služeb, který spravuje Moravskoslezské inovační centrum, má za cíl podporovat digitální připravenost firem. Jedná se o formu spolupráce, kdy na začátku naši experti a naše expertky hledají s klientskou firmou příležitosti, jak využít digitálních technologií pro zvýšení konkurenceschopnosti klienta. Následně se spolupráce může rozvinout do přípravy vybraných změnových projektů, případně i do „dozoru“ nad jejich implementací. Z této služby těží zejména firmy, které s digitalizací moc zkušeností nemají.

Jakou klientelu očekáváte? O které vaše služby bude největší zájem?

V podstatě jsme tady pro firmy napříč všemi sektory. Superpočítače IT4Innovations ostatně využívají podniky působící ve zdravotnictví, energetice, zemědělství, strojírenství a mnohých dalších sektorech. I co se týká finančního poradenství a digitálních auditů, budeme se věnovat všem klientům nehledě na sektor, ve kterém působí. Jen v případě testbedu je logické, že jej právě díky jeho zaměření budou primárně využívat firmy z průmyslové výroby, například z automobilového průmyslu.

Co máte na starost vy jakožto výkonný manažer EDIH Ostrava?

To, aby vše ve finále do sebe zapadalo a EDIH Ostrava naplňoval svůj cíl pomáhat konkrétním firmám ve využívání digitálních technologií. Velké úsilí věnuji tomu, aby náš klient byl co nejméně vystaven administrativě a spolupráce s EDIH Ostrava se mohla soustředit na svou věcnou podstatu.

Na jaké úrovni jsou vaše digitální kompetence?

Svou programovací kariéru jsem, bohužel, ukončil ve svých 14 letech. Z Basicu si z té doby ještě pamatuji programovací řádky „10 PRINT „Trinec“; 20 GO TO 10“.

Označil bych se za mírně pokročilého uživatele digitálních technologií –⁠ v práci se, asi jako většina, zapojuji do přípravy a řešení projektů. V osobním životě pak silně preferuji řízení financí a formalit pouze v digitálním světě. Naopak správu domácnosti a zahrady bych za „smart“ neoznačil. Zde si to ale ospravedlňuji tím, že každá pohybová aktivita má mít i nějaký další smysl.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme, ať se díky službám EDIH Ostrava firmy v digitalizaci posouvají.

* Připravujeme pro vás další rozhovory, které seznámí s jednotlivými službami EDIH Ostrava. Podrobněji se podíváme třeba na digitální audit a představí se nám také průmyslový testbed.


Martin Duda

Od ledna 2023 působí na pozici výkonného manažera EDIH Ostrava. Profesně se dlouhodobě věnuje dotačnímu managementu v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a podpoře start-upů v univerzitním prostředí. Působil na pozicích výkonného ředitele projektu ostravského superpočítače IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava a ředitele Centra podpory inovací na této univerzitě. V letech 2017 až 2021 byl členem představenstva Technologické agentury ČR. Aktuálně má na starosti útvar rozvoje v IT4Innovations.

Ve volném čase tráví čas s rodinou, baví ho zahradničení a rád by se jednou vrátil k turistice. Žije v Dolní Lhotě u Ostravy.