EDIH Twister zamířil do Ostravy

oval
oval

Na v pořadí již čtvrté informační, kontaktní a networkingové akci EDIH Twister se 8. listopadu 2023 setkali v ostravském IT4Innovations české a polské Evropské digitální inovační huby (EDIH) a jejich partneři. V rámci konferenční části mezi sebou sdíleli informace nejen o struktuře, kompetencích a fungování národních sítí EDIHů, ale také službách, expertízách a zkušenostech jednotlivých hubů.

Účastníky přivítala, konferencí provedla a síť českých EIDHů představila Tereza Šamanová z CzechInno. Dále hosty uvítal také Marcin Piaskowski z DG CONNECT Evropské komise a Markéta Melenová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na domácí půdě poté konferenci uvedl Martin Duda, koordinátor EDIH Ostrava, který přítomné seznámil s provázáním ostravského EDIHu na další aktivity IT4Innovations Národního superpočítačového centra VŠB-TUO. Fungování digitálních inovačních hubů v Polsku následně představil Tomasz Pytko z Ministerstva digitalizace Polské republiky.

Z českého zastoupení svou činnost představil EDIH Ostrava, EDIH-DIGIMAT, EDIH Brain4Industry, Cybersecurity Hub, EDIH CTUEDIH NEB. Z Polska přicestovali zástupci krakovského EDIH hub4industry, varšavského WRO4digITal EDIH a lodžského red_ EDIH.
Tyto EDIHy v rámci prezentačních bloků představili své služby např. v oblastech superpočítání, implementace digitálních technologií do výrobních procesů firem, digitalizace stavebních procesů a dokumentace, cybersecurity, praktického využití AI, získávání zdrojů financování a informovali o dalších svých aktivitách na podporu digitální transformace malých a středních firem.

V rámci praktické části konference měli navíc hosté možnost se zúčastnit exkurzí do zázemí Národního superpočítačového centra IT4Innovations a také provozu experimentálního testbedu VŠB-TUO. Zástupci EDIHů se dále setkali na společném workshopu, kde diskutovali možnosti potenciální hlubší spolupráce českých a polských EDIHů zejména směrem k nabídce společných služeb a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi sebou navzájem či ve prospěch jednotlivých firem.