Digitalizační projekty umožní zvýšit procesní efektivitu

oval
oval

Partner: EPO MACHINERY s.r.o.
Odvětví: Průmyslová automatizace a robotizace

Společnost EPO MACHINERY už více než 30 let dodává jednoúčelová zařízení, robotizovaná pracoviště i rozsáhlé výrobní linky v různém stupni automatizace do většiny průmyslových odvětví. Zákazníky má nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Ohniskem spolupráce MSIC a společnosti EPO MACHINERY je oblast digitalizace. Motivací společnosti pro zavedení digitalizace byla reakce na nižší efektivitu ve výměně digitálních dat mezi strojní konstrukcí a dílčími útvary řízených v CRM a ERP. Z hlediska plánovaného rozvoje společnosti bylo cílem navržení digitální optimalizace vybraných procesů uvnitř firmy, a tím zvýšení jejich efektivnosti.

V rámci služby DIGI Sken provedl expert vstupní audit výchozího stavu společnosti a navrhl prioritní změnové projekty, ve kterých také reflektoval úzké místo definované společností EPO MACHINERY. Doporučil například nasazení vhodné digitální informační platformy PLM pro řízení životního cyklu výrobku a dále informační sjednocení a propojení navazujících systémů organizace.

Program DIGI Projekt vedl k výběru správného dodavatelského řešení včetně jeho simulace.

Výhledově lze předpokládat realizaci další navazující služby – DIGI Supervize, kdy experti MSIC pomohou implementovat dané řešení do prostředí firmy.

Jednatel EPO MACHINERY Ing. Aleš Čáp: „Ceníme si spolupráce s MSIC. Velmi nám pomohli s analýzou našich IT procesů, společně jsme vytipovali oblasti vhodné pro standardizaci a zefektivnění zpracování dat. Jedná se především o integraci PLM databáze do našeho EPR systému. V současné době jsme podali žádost o dotaci v rámci programu digitální podnik a probíhá příprava výběrového řízení.“